Το ΙΚΤΕΟ Πολυγύρου ξεκίνησε την λειτουργία του Παρασκευη 22/04/16